Personlig Utveckling I Grupp

Hamnar du i situationer som du har svårt att hantera?

Finns det beteenden som hindrar dig?

Vill du utveckla dina möjligheter?

Då är detta gruppen för dig. Med enkla och konkreta redskap, vägleder vi dig att möta vardagens olika situationer. Du får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra kvinnor. Vi inspirerar varandra, reflekterar och samtalar.

Välkommen in i vår lilla kvinnogrupp.                                                                                                                     Här finns respekt, glädje och ödmjukhet för varandra.

 

Återkommer till hösten

Anmälan

Tisdagar: 
Plats: 
Kostnad:
Inbetalning:

VÄLKOMMEN Titti