Föräldragrupper

Att vara förälder till en tonåring kan vara både tufft och skrämmande. Hormonerna, frigörelsen, och inte minst vad som händer i tonåringens hjärnan, gör det svårt för oss föräldrar att möta vår ungdom i vardagen.

Ungdomarna reagerar och agerar hur vi möter upp dem. Om jag som förälder reflektera över, hur jag kommunicerarreagerar, och agerar i samspel med dem underlätta det min förståelse av min egen och deras reaktion.

Materialet som Titti Jacobson skapat tillsammans med ABF Skåne, bygger just på reflektion och diskussion. Vi pratar om hur tonåringens hjärna fungerar enligt forskning och om det nya föräldrarollen som coach och sparringpartner.

Anmälan till föräldragrupp görs för närvarande via ABF Sydvästra Skånes hemsida

Har ni några frågor går det bra att ta kontakt med Titti Jacobson 

E-post. esit@telia.com