Böcker

 

 

 

Värdefulla Röster Förord av     Bob Hansson, poet och författare

Frigörande Röster Förord av Berth Löndahl, präst och författare

 

 

Heal My Voice Sweden, var ett webbaserat bokprojekt som startades av Marie Ek Lipanovska i Sverige 2013. Moderorganisationen finns i USA och leds av Andrea Hylen, som otroligt nog har kopplingar till Sverige, närmare bestämt i Malmö. Tanken med detta bokprojekt har varit att ge kvinnorna en röst för det som varit svårt och därmed en chans till läkning.

Böckerna innehåller autentiska berättelser skrivna av ett 20 – tal modiga kvinnor. De berör, inger hopp och det finns lärdomar att hämta ur varje historia. Titti Jacobson är medförfattare i boken Värdefulla Röster, som var en av de första böckerna som kom ut.

Pris: 150: -/bok
Frakt: 45: -/bok

Beställer gör du via e-post esit@telia.com

Hämtar du själv, är adressen, Sandgrens väg 1B Svedala
Betalning sker via bankgiro eller swish